понеделник, 14 март 2016 г.

Екстрактът от ламинария в нашата козметика


Изглежда, че е прост и очевиден козметичен  актив ... Въпреки това, ние дори не подозираме колко е мега-полезен за кожата!

И още веднъж за стареенето на кожата ...

Външният вид и функционалността на кожата страдат през целият ни живот от сложна комбинация на различни фактори: генетични, физиологични,психологични и фактори от окръжаващата ни среда.

И действително от генетиката няма как да избягаме надалеч дори с арсенала от пластични операции тъй като генетичните фактори моделират експресията на ключовите гени участващи в хомеостазата на кожата и за това вътрешното стареене бавно, но сигурно следва нашият хронологичен  вътрешноклетъчен часовник. Обаче хронологичнто стареене не е толкова страшно само по себе си, защото можем умело да го"отместваме"до последно. А вредните фактори от окръжаващата ни среда,уви, не е възможно да преместим само с пластика.Това е причината  често да говоря за грамотният подбор на козметика за ежедневна грижа като единствено възможен вариант за нивелиране на последствията от ултравиолетовото излъчване, недостатъчната влажност, атмосферното замърсяване на въздуха и като следствие от правилният избор да получим  дългосрочно освобождаване на кожата от неравности и бръчки.

На молекулярно ниво отдавна е доказано, че синтеза на колаген в кожата намалява с възрастта, както и в клетките увредени от ултравиолетовите лъчи. По същия начин, с увеличаването на броя на годините, ултравиолета наоколо и огроменият брой ежедневни свободни радикали в кожата се увеличава количеството на матрични металопротеинази, които предизвикват разграждането на колагеновите влакна и други извънклетъчни матрични компоненти, което води до преждевременно стареене.

И за ... кожната бариера.


 Кожната бариера играе решаваща роля във функционирането на такъв орган като нашата кожа. Тя предотвратява прекомерната загуба на влага и я предпазва от физически микро-травми, чужди тела, алергени, бактерии, химически токсини, както и   UV-лъчение.
Бариерна  функция на кожата в голямата си част играе роговия слой на епидермиса, където са концентрирани кератиноцити слепени липиден маслен състав. С възрастта, способността на роговия слой да "ремонтира" външните повреди намалява.

  Какво искам да кажа за екстракта от ламинария?

В опита си да създадат активен препарат, който да подобри способността на епидермиса да задържа  влагата в кожата, да подобри нейната еластичност  и намали  броя на бръчките, учените са започнали да изследват екстракта от кафяви водорасли Laminaria, известни със своята способност да оцелеват във всяка среда, в това число - и екстремна.
По-специално, това водорасло  развива компактни тъканни сегменти и съхранява осбени вътрешноклетъчни съединения за да  оцелява в тежки условия.

Нека да разберем по-подробно.

Свойствата на екстракта от ламинария

Ламинарията е водорасло,което отначало е живеело и прекрасно се е адаптирало към студение води на Северна Атланика, големите площи на които са винаги покрити с дебел слой лед.
Това водорасло расте до 1см за денонощие през лятото и трупа в себе си огрмно количество хранителни вещества и полизахариди(ламинари), които започва да"харчи" през зимния сезон, когато максималната температура на водата е -1 градуса и по този начин оцелява.След това ламинарията използва тези хранителни вещества за презареждане на фазата на растеж през следващата пролет.
Най-важното, което има този прост организъм е способността му селективно да активира метаболитни пътища при екстремни условия, както и образуването на специфични защитни съединения в тъканите, които спасяват растението при много ниски температури.
Благодарение на тази способност, учените в областта на козметологията и насочват вниманието си към растението  и започват да  проучват възможността на екстракта от него върху човешката кожа. Имали са всички основания да предполагат, че основните активни съставки на екстракта могат да регулират промяната на релефната повърхност на кожата и да забавят нейното стареене поради негативните фактори на околната среда.

Между другото!

Често говоря за в гликиране на кожата (това е слепването на колагеновите влакна и постепенното им разграждане под влияние на кръвната захар). Така че, искам да ви напомня в тази тема за това, какво от  природата и в нашите козметични продукти е в състояние да се справи с това!
За да се предотврати гликиране на тъканите са необходими такива вещества, които да спрат и предотвратят "захаросването"на протеините  или процеса на гликозилиране и стартират обратният процес на декликиране.

Какви вещества  стартират процеса на декликиране в кожата и спират"захаросването" на протеините?

⇒ ретиноиди
⇒ селен
⇒ кафяви водорасли (фукус и ламинария)
⇒ аминогуанидин (аминогуанидин HCL) - гликиращ инхибитор, селективен инхибитор на азотен оксид
⇒ флавоноидът пикногенол е един от най-силните антиоксиданти по-силен от витамините С и Е в 25-100 пъти)

Резултаите от изследванията на екстракта от ламинария:Специфичните характеристики на кафявите водорасли, като например физическата защита от движението на водата и на потенциалното натрупване на различни защитни съединения,са  довели до заключението, че екстрактът от водорасли може да подобри диференциацията на кератиноцитите на епидермиса и възстановяването на метаболитната активност на стареещите  кожни фибробласти. И след това е било необходимо само да се докажат клиничните ползи от този екстракт за  бариерната функция на кожата и борбата със нейното стареене.

Клинични проучвания и дерматологична оценка:

Двадесет доброволци на възраст от 35 до 65 години със смесен тип кожа са участвали в изпитанието на препарат съдържащ 3% екстракт от водорасли. Това проучване е проведено в Европа през летният период на годината. На участниците е била дадена   120 г  емулсия  (крем) за целия период на теста. Прилагането на крема е продължило в домашни условия повече от 60 дни. На някои от участниците е била дадена емулсия без екстракта, т.е. плацебо.

Първоначалните измервания на кожата за:

• хидратация на кожата
• транс-епидермална загуба на вода от кожата
• еластичност

Следващите измервания на всички участници (и плацебо, и с екстракт) са правени два пъти на ден, преди прилагане на семулсията през 15, 30 и 60 дни.
В допълнение дерматолог оценявал редовно гладкоста на кожата и появата на бръчки от изходното ниво до всяка експериментална точка по време на изследването. Използвано е  най-технологично оборудване.
Гладкостта на кожата се оценявала въз основа на следните критерии и резултати: кожата не е гладка (1) е достатъчно гладка (2), кожата става гладка (3), кожата е много гладка (4). Плътността на бръчките  се оценявала въз основа на седемте прогресивни критерия  и съответните показатели, като се започне от: видими бръчки (0) до дълбоки бръчки и бразди (3). Промените, настъпили по време на  проучването - без промяна (1), леко подобрение (2), умерено подобрение (3) и значително подобрение (4).

Резултатите от проучването

⇒ Бариерната функция на кожата

Както вече  отбелязах, ламинарията естествено разработва свои собствени механизми за защита от остри климатични условия. При попадане на екстракта върху кожата (особено върху повредени или уморена, "отпусната") се усилва активацията на трансглутаминаза.
Трансглутаминазата е специален ензим, който се свързва с протеините в роговия слой на епидермиса, като по този начин се гарантира стабилност и механична устойчивост на бариерния слой на кожата.
Екстрактът от водорасли увеличава активирането на трансглутаминаза на 349% !!!

⇒ транс-епидермална загуба на вода

Съставът, съдържащ 3% екстракт от водорасли  вече  на 15-ия ден от клиничните тестове  намалява загубата на влажност  на кожата с 15.3%, а в края на теста, след 60 дни - 24%.

⇒ Стареенето на клетките

Добавянето на екстракт от водорасли в състава на козметиката повишава експресията (способността да се съживи,да се  трансформира) генът алфа-актин в стареещите клетки 3 пъти, което възстановило клетките до по-младо ниво. Това предполага, че екстрактът от водорасли всъщност има подмладяващ ефект.

⇒ колаген

Намаленото изразяване на конкретни субединици на колаген от трети и четвърти тип обикновено се наблюдава при възрастните фибробласти. Добавянето на екстракт от ламинария в емулсия за кожата показа възстановяване  на нивото на експресия на колагеновия ген до ниво близко до експресията на млади влакна.

⇒ защита срещу свободните радикали увреждане на клетките

Намаляването на нивото на каталаза и глутатион редуктаза - два защитни антиоксидантни ензими, ускорява стареенето на клетките. Особено опасна за тези два важни  ензими е слънчевата радиация: кожата губи способността си да се  избави  от реактивни  форми на кислород.
Въпреки това, веществата получени от кафявите водорасли не само нормализират клетъчния щети, причинени от UV радиацията, но също така  увеличават експресията на каталаза и глутатион редуктазапри попадането им в стареещите фибробласти.

⇒ гладкост

Емулсия съдържаща екстракт от водорасли значително увеличава гладкостта на кожните параметри.
Гладкостта на кожата се увеличава с 12,2% в сравнение с изходното ниво от 15 ден на теста, достигайки близо 18% до края на проучването ( гладкостта се оценява от дълбочината и широчината на бръчките ).

⇒ плътност на кожните набръчквания изхождайки от средния брой и ширината на хоризонталните и вертикални бръчки

Още на 15-ия ден плътността е намаляла с 5% от първоначалното ниво, а обемът на бръчки е била намален с 10 и 15,7% в 15-ия и 60-ия ден на изследването.
За това се стига до заключението, че профилометрите на повърхността на кожата (гладкост, плътност и обем на бръчки) е значително подобрен с използването  екстракт от водорасли, които показват множество клинични тестове.

⇒ еластичността на кожата

Използването на емулсия, съдържаща екстракт от ламинария, увеличава еластичността на кожата с 11% на 15-ия ден,а до края на изследването  тази цифра е нараснала с едва 2%, което показва много бързо подобрение на показателя в най-кратки срокове.

Дерматологична оценка: визуалните подобрения в кожата като гладкост, намаляване на броя и дълбочината на бръчките са  оценени от дерматолозите за всички времеви точки. И, както е отбелязано, кожните параметри са подобрени средно с 55%.
Заслужава да се отбележи, че нито един от участниците в проучването, които са упоотребили крема плацебо  не показва същото подобрение.

 Извод:

Нашата кожа трябва да се справи с тройна  заплаха от стареене: естествена, хронологична и фото-стареене, свързани с лоша среда.

Структурната и функционална цялост на дермата и епидермиса  намалява постепенно  и най-бързо това се случва по причина на  фото-стареенето, а не поради естествените процеси на възрастта.

Проучванията за ефикасност и клетъчно-базираните анализи на козметика с екстракт от ламинария показват, че активните вещества могат да намалят експресията на гените на почти всички основни компоненти на извънклетъчната матрица в кожата като ги връщат към младо ниво. Доказано е, че екстрактът е в състояние да поддържа хидратацията на кожата, да  възстанови  епидермалната бариера, да увеличи  гъвкавостта на кожата и да намали  дълбочината на бръчките.

С една дума, ние с вас сега си говорим не за поредният растителен екстракт, а с истински анти-възрастов препарат.:)

 И от мен анти-ейдж серум "Лубра"Състав:

Хидролати от алое вера, центелия азиатика и цистус за тонизиране на уморена, зряла кожа.

Екстракт от ламинария (Kelp) като основен източник на алгиновата киселина.

Екстрактът от ламинария (DIGITATA), се използва като средство за кондициониране на кожата.

Екстракт от фукус

Екстракт от овесов зародиш (бета-глюкан)

Ирландски мъх

Нишесте Kudzu:Поради богатото съдържание на флавоиди, в козметиката се използа като отличен противовъзпалителен продукт. С леко стягащият си ефект се бори срещу мимическите бръчки,спомага срещу разграждането на колагена и еластина, за да
поддържа жизнеността на клетките и младостта на кожата.

Бъдете здрави и красиви!

Няма коментари:

Публикуване на коментар