петък, 11 декември 2015 г.

С Любов и Наслада :)


 Животът изглежда безсмислен докато не обичаш…
Любовта придава на Животът ни смисъл! Това не значи, че благодарение на Любовта в Живота ни се появяват някакви резултати и постигаме някакви цели, не.
Благодарение на Любовта всеки момент става ценен сам по себе си.
Когато задаваме въпроса какъв е смисълът на Живота на нас просто не ни стига Любов. Защото вместо Любов има страх.
Страхът е противоположен на Любовта.
Противоположна на любовта е не омразата, защото омразата е също проява на Любовта. Страхът е нейната истинска противоположност.
В любовта ние се разширяваме, а в страха си се свиваме.
В страха си се съмняваме, в Любовта се доверяваме.
В страха си се чувстваме самотни, а в Любовта се разтваряме.
За това, когато обичаме не питаме за смисълът на Живота.Смисълът на Живота е Любовта.
https://yadi.sk/d/yltJdM-MkYsCn

Няма коментари:

Публикуване на коментар